Uvođenje eura u RH – Smjernice za prilagodbu gospodarstva i zaštitu potrošača

21. May 2022 | Vrijeme čitanja: 3 Min

Hrvatski sabor donio je Zakon o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj.

Ovim Zakonom uređuju se pravila za preračunavanje, opskrba i zamjena gotovog novca kune za gotov novac eura, dvojni optjecaj, dvojno iskazivanje, primjena načela neprekidnosti pravnih instrumenata, proračuni, financijski planovi, poslovne knjige, financijski izvještaji i porezi u procesu uvođenja eura i nadzor nad primjenom i prekršajne odredbe za nepoštivanje Zakona.

U svrhu rješavanja određenih pitanja Koordinacijski odbor za prilagodbu gospodarstva i zaštitu potrošača izdalo je neslužbene smjernice o primjeni istog Zakona.

Sažeti pregled najvažnijih smjernica i pripremnih radnji za poslovne subjekte:

 • Prilagodba informacijskog sustava, s obzirom da on predstavlja podlogu za poslovanje poslovnog subjekta, osobito u računovodstveno-financijskom sektoru, u što spada:
  • izdavanje računa, rad blagajni, automati za prodaju, sustav za obračun plaća, aplikacije za kontrolu stanja zaliha, sustavi za obradu financijskih podataka i dr.,
  • provođenje preračunavanja koristeći fiksni tečaj konverzije i pravila zaokruživanja
  • omogućiti usporedno izvještavanje (u kuni i euru)
  • omogućiti provođenje procesa u kunama za one procese koji se odnose na prethodnu godinu, a izvršavaju se u tekućoj godini,
   pravovremeno testirati sustav.
 • Potrebna je prilagodba knjigovodstvenih isprava, odnosno računa, uplatnica, isplatnica, izvoda, otpremnica, dostavnica, narudžbenica i slično
 • U razdoblju dvojnog iskazivanja poslodavac je obvezan na isplatnim listama radnika dvojno iskazivati ukupan iznos isplaćen radniku.
 • Poslovni subjekti, obveznici predaje godišnjih financijskih izvještaja čija je poslovna godina jednaka kalendarskoj, pripremaju i predaju godišnje financijske izvještaje sukladno rokovima u 2023. za 2022. u kuni. Poslovni subjekti čija je poslovna godina različita od kalendarske, a čiji posljednji dan financijske godine nastupa nakon datuma uvođenja eura, navode podatke za prethodnu poslovnu godinu u financijskim izvještajima u euru
 • Prijave poreza za 2022. godinu i ranije godine dostavljaju se u kuni, a od 1.1.2023. u euru. Ispravci poreznih prijava podnose se u valuti u kojoj su izvorno dostavljene
 • Na datum uvođenja eura, banke i drugi pružatelji platnih usluga obvezni su bez naknade preračunati sredstva na računima iz kuna u eure prema fiksnom tečaju konverzije.
 • Posebno je važno educirati zaposlenike i o uvođenju eura, radnicima mora biti jasan proces uvođenja nove valute.

Etički kodeks

Svi poslovni subjekti koji posluju izravno s potrošačima bit će pozvani da se pridruži ovoj inicijativi kojoj je cilj ispravno preračunavanje i iskazivanje cijena, bez neopravdanog povećanja maloprodajnih cijena. Subjekti koji se pridruže etičkom kodeksu dobit će oznaku koja će potrošačima signalizirati kako se radi o pouzdanom poslovnom subjektu.

Ukratko

 • Obvezno dvojno iskazivanje cijena započinje 5.9.2022. te traje zaključno do 31.12.2023.
 • Obveza dvojnog iskazivanja odnosi se isključivo na izravan odnos prema potrošačima
 • Preračunavanje cijena i drugih novčanih iskaza vrijednosti obavljat će se isključivo po fiksnom tečaju konverzije u obliku direktne kotacije EUR/HRK u njegovom punom brojčanom iznosu
 • Postoje određene iznimke kod obveze dvojnog iskazivanja cijena (totemi, automati, povratne naknade, kuponi, karte i ulaznice, darovne kartice i slično.)
 • Sukladno načelu neprekidnosti ugovora, postojeći ugovori s iznosima u kunama i dalje su važeći. Isto se odnosi i na ugovore o radu.

■■■

U ovom newsletteru korišteni su rokovi s presumpcijom da Hrvatska uvodi euro kao službenu valutu s 1.1.2023., međutim rokovi će se utvrđivati s obzirom na dan objave odluke Vijeća EU o usvajanju eura, što u ovome trenutku nije moguće predvidjeti.

Molimo Vas da imate na umu činjenicu da je zakonodavstvo sklono čestoj promjeni. Ovaj newsletter se stoga nužno temelji na našem razumijevanju i ispravnom tumačenju zakona i prakse u vrijeme izdavanja ovog newslettera. Ovaj newsletter se neće ažurirati s obzirom na promjene u zakonodavstvu do kojih dođe nakon izdavanja ovog pisma.

NEWSLETTER_Smjernice za prilagodbu gospodarstva i zaštitu potrošača_05_2022