Publikacije

Sve TPA brošure možete besplatno preuzeti putem PDF-a ili naručiti putem pošte. Kompaktne stručne publikacije TPA nude pregled poreznih sustava i poreznih stopa te pružaju bitne poslovne informacije.

Ažuriranje COVID-19: Zbog zbivanja u vezi s COVID-19 želimo vas obavijestiti da slanje publikacija poštom trenutno nije moguće. U međuvremenu možete preuzeti PDF verziju naših publikacija.