Opći uvjeti korištenja

Informacije, mišljenja i pravna tumačenja na ovim stranicama pružena su samo za opće informacije. Primjena i utjecaj zakona može u velikoj mjeri varirati ovisno o specifičnim činjenicama. S obzirom na promjenjivost zakona, propisa i pravila te specifičnih opasnosti elektroničke komunikacije, mogu se javiti kašnjenja, propusti ili netočnost u prikazu informacija o ovoj web stranici. Prema tome, treba uzeti u obzir da se informacije, dostupne na ovim stranicama, ne mogu i ne smiju koristiti kao zamjena za profesionalni savjet. Prije donošenja bilo kakve odluke, trebali biste se savjetovati s TPA stručnjacima.

Iako nastojimo osigurati da se sve informacije sadržane na ovoj web stranici temelje na pouzdanim izvorima, ni TPA niti pojedini autori nisu odgovorni za bilo kakve pogreške, propuste ili rezultate dobivene upotrebom ovih informacija. Sve informacije na ovoj web stranici pružene su bez jamstva potpunosti, točnosti ili aktualnosti te bez jamstva prikladnosti za bilo kakvu određenu namjenu.

Ni TPA niti pojedini autori ne prihvaćaju nikakvu odgovornost za bilo koje odluke ili radnje koje su poduzete na temelju sadržaja ove web stranice, kao ni za štetu bilo kakve vrste koja bi proizašla iz takvog postupanja ili odluka. TPA nema kontrolu nad sadržajem ili izlaganjem bilo kojeg internetskog materijala koji su dodani kao poveznice na web stranicu i ne prihvaća nikakvu odgovornost za takve sadržaje. TPA ne prihvaća odgovornost za točnost, potpunost i aktualnost povezanih internetskih materijala. Primjenjuju se Opći uvjeti koji su dostupni za preuzimanje u nastavku ovog teksta.

Tekstovi, slike, grafike, video materijali i ostali materijali na ovoj web stranici zaštićeni su autorskim pravima i drugim pravima intelektualnog vlasništva: niti jedan dio ovih materijala ne smije se prenositi trećim osobama, umnožavati ili na neki drugi način prenositi bez izričitog, prethodnog pisanog dopuštenja TPA.

Svi sudski sporovi i postupci u vezi s korištenjem ove web stranice podliježu isključivo materijalnom pravu.

Za sve sporove i postupke koji proizlaze iz izravno ili neizravno korištenja web stranice nadležan je stvarno sud u Zagrebu.

TPA ne jamči da će se usluge obavljati bez prekida ili da će funkcionirati kao što je planirano. TPA je ovlašten u svakom trenutku i bez prethodne obavijesti obustaviti ili trajno otkazati neke od usluga ili sveukupne usluge pružene putem ove web stranice.

Dodatno vezano uz e-mailove:

Informacije za korisnike podliježu odredbama osnovne ponude i naloga, uključujući, ali ne ograničavajući se na ugovorene Opće uvjete poslovanja (vidi dolje).

Suglasni ste da će informacije dobivene putem e-maila i priloženih datoteka biti obvezujuće samo ako su potvrđene u pisanom obliku. Rizike iz prijenosa podataka elektroničkim putem snosit će isključivo stranka koja ih je zatražila, i to prvenstveno u pogledu problema koji se odnose na prijenos informacija i usluge, rizik nepostojanja primatelja te rizik kršenja tajnosti podataka na Internetu. Automatski generirane potvrde primitka ili pregleda neće se smatrati dokazom preuzimanja vaše poruke.

Obavijest o zaštiti podataka vezano uz Google Analytics

Ova web stranica koristi vanjski statistički alat Google Analytics (www.google.com/analytics). Korištenjem ove web stranice potvrđujete da vaši klikovi na stranici mogu biti sačuvani i anonimno vrednovani u statističke svrhe.