Mediji

Znanje koje posjeduju TPA stručnjaci u ekonomskim pitanjima želimo učiniti dostupnim javnosti.

Ako ste novinar, imate pitanja ili zahtjeve za dodatnim podacima, možete nas kontaktirati u bilo koje vrijeme. Možemo vam ponuditi podršku prilikom istraživanja aktualnih tema u pojedinim sektorima i pomoći pri izradi opsežnih studija, a naši stručnjaci će odgovoriti na vaša individualna pitanja.