Impressum

Impressum TPA u Zagrebu

Informacije sukladne čl.21. Zakona o trgovačkim društvima

 

Tvrtka:
TPA d.o.o.

Adresa:
Josipa Marohnića 1/1
10 000 Zagreb, Croatia

Tel: +385 1 6461 780
E-Mail: office@tpa-group.hr

MBS: 080988662
PIN: 18197068007
PDV ID: HR18197068007

Trgovački sud:
Trgovački sud u Zagrebu, Temeljni kapital 20.000,00 HRK uplaćen u cijelosti
IBAN: HR7324020061100755587, Erste&Steiermaerkische Bank d.d., Jadranski trg 3a, 51000 Rijeka

Uprava:

  • Thomas Haneder
  • Bojan Huzanić
  • Igor Arbutina

 

Tvrtka:
TPA Audit d.o.o.

Adresa:
Kneza Branimira 28, Prelog, Hrvatska/Croatia
Tel: +385 1 6461 780
E-mail: office@tpa-group.hr

MBS: 070143436
PIN: 82899666867
PDV ID: HR82899666867

Trgovački sud:
Trgovački sud u Varaždinu, Temeljni kapital 20.000,00 HRK uplaćen u cijelosti
IBAN: HR8524840081135296810, Raiffeisenbank Austria Bank d.d., Magazinska cesta 69, 10000 Zagreb

 

Uprava:

  • Bojan Huzanić
  • Igor Arbutina