Sprečavanje dvostrukog oporezivanja između Hrvatske i Austrije

29. June 2023 | Vrijeme čitanja: 2 Min

Za sve direktore/članove uprave hrvatskih društava, ako su porezni rezidenti Republike Austrije i primaju naknadu od hrvatskog društva.

Prema dosadašnjem postupanju austrijske Porezne uprave, primici austrijskih rezidenata za svoju funkciju u hrvatskom društvu bili su oporezivani u Austriji. S druge strane, hrvatska Porezna uprava je smatrala da takvi primici mogu biti oporezivi samo u Hrvatskoj. Zbog različitog tumačenja i primjene jezika Ugovora o sprječavanju dvostrukog oporezivanja, dolazilo je do problema u postupanju i oporezivanju takvih primitaka.

U nedavnom slučaju Austrija je odlučila da Hrvatska smije u cijelosti oporezovati plaću i druge primitke austrijskog rezidenta koje isti primi u funkciji člana uprave/direktora hrvatskog društva.

U konkretnom slučaju radilo se o direktoru koji živi u Austriji i preuzeo je funkciju upravljanja društva internacionalnog koncerna u Hrvatskoj. Direktor je fizički radio i boravio u Austriji i Hrvatskoj.

U slučaju primjene Ugovora o sprječavanju dvostrukog oporezivanja (DTA) između Austrije i Hrvatske ostalo je nejasno koja će od dviju država imati pravo oporezivati plaću člana uprave.

  • Prema njemačkom tekstu DTA i praksi austrijske Porezne uprave, bio je primjenjiv članak 15. DTA, a prema kojem se oporezivanje plaće direktora mora podijeliti između Austrije i Hrvatske, ovisno o tome gdje se posao fizički obavlja.
  • Ako direktor radi oko 2 dana tjedno u Hrvatskoj i 3 dana tjedno u Austriji, onda bi 2/5 plaće bilo oporezivo u Hrvatskoj, a 3/5 u Austriji.
  • No, s druge strane, prema hrvatskom tekstu DTA-a i dosadašnjoj praksi hrvatske Poreze uprave, primjenjiv je članak 16. DTA, prema kojem se plaća direktora mora u cijelosti oporezivati u državi u kojoj je sjedište tvrtke, odnosno u Hrvatskoj.

Hrvatska ima pravo na oporezivanje

Austrijska porezna uprava nedavno je u pojedinačnoj nagodbi jasno dala do znanja da je u ovom slučaju presudan engleski tekst DTA-a. Prema austrijskoj poreznoj upravi, sadržaj engleskog teksta odgovara hrvatskoj verziji. Kao rezultat toga, Hrvatska ima ekskluzivno pravo na oporezivanje primitaka austrijskog direktora za rad u hrvatskom društvu.

Oslobođenje u Austriji

Plaća primljena za funkciju direktora hrvatske tvrtke oslobođena je od poreza na dohodak u Austriji. Ova se plaća uzima u obzir za određivanje progresivne stope poreza na dohodak samo ako u Austriji postoji drugi dohodak (odredba o progresiji).

Zaključak i značaj za poslovanje internacionalnih koncerna

Ovakvo tumačenje pomaže u uklanjanju nejasnoća oporezivanja na razini velikih internacionalnih grupacija.

U svim internacionalnim grupacijama trebalo je osigurati da se porez na dohodak za direktore i članove uprave plaća u pravoj zemlji i u pravom iznosu, što do sada nije bio slučaj.