Promjene u PDV-u od 1. travnja 2022.

30. March 2022 | Vrijeme čitanja: 2 Min

  • Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dodanu vrijedost stupa na snagu travnja 2022. godine. Na temelju prijedloga Zakona o PDV-u od 1. travnja 2022. godine u prometu dobara i usluga doći će do promjena u oporezivanju unutar poreznih stopa. U nastavku se prikazuje pregled isporuka dobara za koje se mijenja stopa PDV-a.
  • Stopa PDV-a od 5% – dječja hrana, jestiva ulja i masti, maslac i margarin, isporuke živih živo­tinja, isporuke svježeg ili rashlađenog mesa i jestivih klaoničkih proizvoda, isporuke svježih ili rashlađenih kobasica i sličnih proizvoda od mesa, isporuke žive ribe te svježe ili rashlađene ribe, rakova, mekušaca i ostalih vodenih beskra­lježnjaka, isporuke svježeg ili rashlađenog povr­ća, korijena i gomolja, isporuke svježeg i suhog voća i orašastih plodova, isporuke svježih jaja peradi (u ljusci), sadnice i sjemenje, gnojiva i pe­sticide, hrana za životinje te ulaznice za sportska i kulturna događanja.
  • Stopa PDV-a od 13% – menstrualne potrepštine, prirodni plin i grijanje iz toplinskih stanica, ogrjevno drvo, pe­let, briket i sječku (na isporuku prirodnog plina obavljenu u razdoblju od 1. travnja 2022. godine do 31. ožujka 2023. godine PDV će se plaćati po sniže­noj stopi od 5 %). To znači da će se na isporuke prirodnog plina od travnja 2023. godine primjenjivati stopa PDV-a od 13%.
  • OSTALE IZMJENE – povredu porezne tajne ne predstavljaju poda­ci o tome da je porezni obveznik znao ili morao znati da sudjeluje u transakcijama čija je namje­ra izbjegavanje plaćanja PDV-a.

■■■

Molimo Vas da imate na umu činjenicu da je zakonodavstvo sklono čestoj promjeni. Ovaj tekst se stoga nužno temelji na našem razumijevanju i ispravnom tumačenju zakona i prakse u vrijeme izdavanja ovog newslettera. Tekst se neće ažurirati s obzirom na promjene u zakonodavstvu do kojih dođe nakon izdavanja ovog pisma.