Prijedlog poreznih mjera vezanih uz pomoć gospodarstvu i građanima

29. March 2020 | Vrijeme čitanja: 2 Min

Vlada Republike Hrvatske je povodom situacije vezane uz pojavu virusa COVID-19 između ostaloga donijela prijedlog poreznih mjera za pomoć gospodarstvu i građanima koje trebaju proći saborsku proceduru, koje možemo ukratko svesti na sljedeće:

Opći porezni zakon

Prijedlogom izmjena Općeg poreznog zakona predlaže se način plaćanja poreznog duga u uvjetima posebnih okolnosti. Predloženim izmjenama otvara se mogućnost da ministar financija pravilnikom propiše odgodu plaćanja određenih javnih davanja i njihova obročna otplata.

Prema neprovjerenim informacijama, poduzetnicima i građanima koji su pogođeni krizom zbog koronavirusa omogućit će se odgoda plaćanja javnih davanja kao što su porez na dohodak, porez na dobit i doprinosi. Ista mjera ne uključuje porez na dodanu vrijednost.

Predlaže se odgoda plaćanja na rok od tri mjeseca, s mogućnošću produljenja na još dodatna tri mje-seca. Nakon toga omogućit će se obročna otplata duga bez kamata na rok od 24 mjeseca.

Porez na dohodak

Predlaže se da se primicima po osnovi samostalne djelatnosti ne smatraju primici koje fizičke osobe ostvaruju po osnovi potpora primljenih radi ublažavanja posebnih okolnosti propisanih propisom kojim je uređen opći porezni postupak. Omogućuje se ranije izvršenje povrata više up-laćenog poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak.

Građanima će se povrat više uplaćenog poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak ostvariti u pravilu tijekom mjeseca lipnja.

Porez na dobit

Predlaže se isključivanje iz porezne osnovice prihoda od potpora primljenih radi ublažavanja negativnih posljedica izazvanih posebnim okolnostima.

Nadalje, Prijedlogom se propisuje kako iznos potpore ne utječe na pragove utvrđene za primjenu snižene porezne stope, obveze plaćanja po-reza na dobit za fizičke osobe, utvrđivanje porezne osnovice prema novčanom načelu ili u paušalnom iznosu

Ostale mjere:

  • Predlaže se odgoda ili oslobođenje od plaćanja turističke pristojbe za obveznike plaćanja turističke pristojbe
  • Predlaže se mogućnost da, uz suglasnost ministra financija, donese odluku o obustavi plaćanja spomeničke rente.

Napominjemo da je riječ o neslužbenim informacijama te ćemo Vas naknadno obavijestiti o svim zakonskim izmjenama i mogućnostima koje možete koristiti.

Prijedlog poreznih mjera vezanih uz pomoć gospodarstvu i građanima