Poticaji za energetsku učinkovitost u regiji srednje i istočne Europe

26. April 2018 | Vrijeme čitanja: 2 Min

Sve veća važnost mjera energetske učinkovitosti odražava se u brojnim direktivama EU-a u posljednjih deset godina, čime države članice obvezuju na poštivanje minimalnog standarda u nabavi i ulaganjima.

Direktiva EU-energetske učinkovitosti (EED, Direktiva 2012/27 / EU) pokriva obnovu postojećih javnih zgrada. U članku 5. Direktive naglašava se važnost i uvodi obavezu godišnje obnove 3% zgrada u vlasništvu ili najmu države, počevši od siječnja 2014.

Osim toga, aspekti energetske učinkovitosti moraju biti uključeni u postupke javne nabave, čime se osigurava da javna uprava kupuje energetski učinkovite zgrade, proizvode i usluge. Osim toga, vlade dobivaju vodeću ulogu u obnovi postojećih zgrada.

Dodatno zahtjevima iz EED-a u pogledu zgrada u vlasništvu i najmu javne uprave, Direktiva o energetskoj učinkovitosti (EPBD, Direktiva 2010/31 / EU) obvaezuje državu članicu da “nakon 31. prosinca 2018. godine svi prostori u najmu ili vlasništvu države, moraju biti gotovo samoodržive”.

Europski strukturni i investicijski fondovi

Europski strukturni i investicijski fondovi najveći su izvor javnog financiranja projekata energetske učinkovitosti. Regija srednje i istočne Europe može pristupiti europskim fondovima kroz oko 50 operativnih programa, koji ukupno čine 8,7 milijardi eura namijenjenih poboljšanju energetske učinkovitosti.

Većina tih sredstava dodjeljuje se kao nepovratna potpora, iako je sve više financijskih instrumenata kao što su jamstva za zajmove. Najveći dio sredstava namijenjen je javnom sektoru, nakon čega slijede projekti obnove u stambenom sektoru.

Neke od država članica u regiji srednje i istočne Europe također nude financiranje projekata energetske učinkovitosti za mala i srednja poduzeća ili za velike tvrtke koje ulažu u energetsku učinkovitost.

Horizont 2020

Horizon 2020 je glavni program financiranja za istraživanje i inovacije, među kojima su i istraživački projekti vezani uz energetsku učinkovitost. S velikim proračunom od preko 80 milijardi eura za razdoblje 2014.-2020. na raspolaganju su sredstva za najinovativnije inicijative usmjerene na rješavanje izazova u srodnim sektorima, uključujući energetsku učinkovitost.

Incentives_for_Energy_Efficiency_WEB