Porezno savjetovanje u EU

20. October 2023 | Vrijeme čitanja: 2 Min

Profesija poreznog savjetovanja trenutno je regulirana na vrlo neujednačen način diljem EU-a. Profesionalni propisi, koji ponegdje uopće i ne postoje, uvelike se razlikuju među državama članicama. Spektar se kreće od visokog stupnja regulacije u pojedinim državama članicama do gotovo potpune liberalizacije u drugim državama.

One s visokim stupnjem regulacije uglavnom karakterizira stroga profesionalna regulativa u obliku zakona, uspostavljanje profesionalnih odgovornosti i dužnosti koje podliježu sankcijama, nadzoru struke i propisuju obvezno članstvo u tijelima koje najčešće i samo pod nadzorom države.

Glavni cilj ove studije je – prije svega – dati širu sliku poreznih profesija u Europi kako bi se identificirala preklapanja i zajedničke točke u sektoru profesionalne regulative.

Zbog neusklađenosti i velike raznolikosti propisa potrebno je najprije provesti sveobuhvatnu analizu postojećeg stanja. Rezultati će pridonijeti davanju odgovora na otvorena pitanja koja postavljaju donositelji zakona na nacionalnoj, europskoj i međunarodnoj razini te pronalaženju rješenja za sektor poreznog savjetovanja koji je bio pod povećalom zbog nekoliko međunarodnih poreznih otkrića posljednjih godina.

Raznolikost odgovarajućih profesionalnih zakona diljem EU-a posljedica je različitih povijesnih razvoja, različitih tradicija u pogledu profesionalne etike i različitih pravnih shvaćanja statusa i profesionalnog imidža određene profesije.

Posljedično, pravni profesionalni sustavi duboko su ukorijenjeni u navedene nacionalne sustave. Europski sud pravde osvrnuo se na ovaj nedostatak usklađivanja profesije poreznog savjetništva i naveo da je na državama članicama da utvrde znanja i kvalifikacije potrebne za bavljenje ovom profesijom te da države članice zadržavaju ovlasti definirati uvjete za pristup istoj, sve dok ti uvjeti ne budu usklađeni na razini EU.

U tim državama stoga je ključna sveobuhvatna analiza postojećeg statusa quo. Ured za vezu s EU njemačke komore poreznih savjetnika, u suradnji sa svim zemljama sudionicama stoga je pokrenuo ovo paneuropsko istraživanje o profesionalnoj regulaciji poreznih profesija u Europi. Detaljne informacije o profesiji u Hrvatskoj dao je g. Damir Brajković, predsjednik Hrvatske komore poreznih savjetnika.

Tax Professions in Europe_EN