Porezni Due Diligence

| Vrijeme čitanja: 1 Min

Kupnja i prodaja kompanije ili dijela tvrtke poslovna je odluka koja sa sobom nosi velike mogućnosti, ali i rizike.

Due Diligence (DD) označava “posebnu pozornost” s kojom će se istražiti predmet akvizicije ili javne ponude, kompanija ili udio u kompaniji, koja se kupuje ili prodaje.

Due Diligence pregled analizira i snage i slabosti objekta kao i rizike vezane uz kupnju ili javnu ponudu. Pažljiva analiza i  procjena ciljane kompanije postaju sve važnije, informacijska asimetrija između prodavatelja i kupca mora se svesti na minimum, šanse i rizici ciljane kompanije ispravno procijenjeni, a deal breakers pravovremeno identificirani.

TPA može vam ponuditi sljedeće usluge vezane za transakcije:

  • Porezno optimalna rješenja za transakcije iz perspektive prodavatelja i kupca
  • Porezno-optimalno financiranje
  • Porezni due diligence
  • Postakvizicijsko porezno strukturiranje
  • Optimizacija poreznog restrukturiranja
  • Smanjenje troškova transakcije
  • Realizacija prenesenih gubitaka
  • Podrška u pregovorima

Više informacija o financijskom Due Diligenceu.

Vaša kontakt osoba