Oporezivanje: Aruba, Barbados i Bermuda uklonjeni s EU-ova popisa nekooperativnih jurisdikcija

17. June 2019 | Vrijeme čitanja: 2 Min

Vijeće Europske unije odlučilo je ukloniti Arubu, Barbados i Bermudu s EU-ova popisa nekooperativnih poreznih jurisdikcija.

EU-ovim popisom doprinosi se aktualnim naporima da se spriječi izbjegavanje plaćanja poreza i promiču načela dobrog upravljanja poput porezne transparentnosti, pravednog oporezivanja i međunarodnih standarda za suzbijanje erozije porezne osnovice i premještanja dobiti.

Popis je sastavljen u prosincu 2017. i nalazi se u prilogu I. zaključcima koje je Vijeće usvojilo. Popis je revidiran u ožujku 2019. nakon detaljnog preispitivanja provedbe obveza koje su preuzele jurisdikcije trećih zemalja koje sudjeluju u postupku.

Barbados je preuzeo obveze na visokoj političkoj razini kako bi uklonio zabrinutost EU-a u pogledu zamjene svojih štetnih povlaštenih režima mjerom sličnog učinka, a Aruba i Bermuda sada su ispunili svoje obveze. Istodobno, Bermuda je i dalje predana rješavanju zabrinutosti EU-a u području zajedničkih investicijskih fondova. Slijedom toga, Barbados i Bermuda bit će premješteni iz priloga I. zaključcima u prilog II., u kojem se nalaze jurisdikcije koje su preuzele dostatne obveze u pogledu reforme svojih poreznih politika, a Aruba će biti u potpunosti uklonjena iz obaju priloga.

Iz toga proizlazi da na popisu nekooperativnih jurisdikcija ostaje 12 jurisdikcija: Američka Samoa, Američki Djevičanski Otoci, Belize, Dominika, Fidži, Guam, Maršalovi Otoci, Oman, Samoa, Trinidad i Tobago, Ujedinjeni Arapski Emirati i Vanuatu.

Rad na EU-ovu popisu nekooperativnih jurisdikcija dinamičan je postupak. Vijeće će nastaviti redovito preispitivati i ažurirati popis u 2019., ali je zatražilo stabilniji postupak od 2020. (dva ažuriranja godišnje).