Ograničenje rada nedjeljom i radno vrijeme od 1. srpnja 2023.

8. June 2023 | Vrijeme čitanja: 4 Min

Zakonom o trgovini (NN br. 87/08 – 33/23) se, između ostalog, uređuju uvjeti za obavljanje djelatnosti trgovine, radno vrijeme u djelatnosti trgovine, mjere zabrane nepoštenog trgovanja te nadzor i upravne mjere.

Krajem prvog tromjesečja ove godine donesene su zadnje izmjene Zakona o trgovini, odnosno Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o trgovini (dalje: ZiDZT), koji će stupiti na snagu 1. srpnja 2023. godine.

ZiDZT-om su uređena tri značajna pitanja:
▪ radno vrijeme u djelatnosti trgovine, uz uvođenje općeg pravila o neradnoj nedjelji i neradnim blagdanima te utvrđivanje iznimaka
▪ proširenje primjene instituta nastavka obavljanja djelatnosti trgovine u prodajnom objektu bez obveze ishođenja novog rješenja o ispunjavanju propisanih uvjeta ako je ono već doneseno
▪ utvrđivanje novčanih kazna za prekršaje, u eurima (€).

ZiDZT-om je propisano da radno vrijeme prodajnih objekata određuje trgovac u razdobljima od ponedjeljka do subote u ukupnom trajanju do 90 sati tjedno, a koje trgovac samostalno raspoređuje te da su prodajni objekti zatvoreni nedjeljom i u dane blagdana.

Trgovac može samostalno 16 nedjelja u godini odrediti kao radne, s time da se trajanju radnog vremena (fondu sati) prodajnih objekata dodaje 15 sati koje raspoređuje od ponedjeljka do nedjelje. To znači da će svi prodajni objekti u RH od 1. srpnja 2023. godine moći raditi ukupno najdulje (do) 105 sati tjedno, i to od ponedjeljka do nedjelje, što je u prosjeku 15 sati dnevno, ali ne tijekom cijele kalendarske godine, već samo 16 tjedana u godini i to onih tjedana u kojima trgovac odredi nedjelju kao radnu.

Trgovci koji će nakon 1. srpnja 2023. godine raditi nedjeljom, bit će obvezan voditi evidenciju radnog vremena za svaku radnu nedjelju tijekom tekuće godine i to u obliku pisane isprave ili elektroničkog zapisa.

Postoje određene iznimke od spomenutoga općeg pravila prema kojem su prodajni objekti zatvoreni nedjeljom i u dane blagdana.

Iznimke se odnose na prodajne objekte koji se nalaze unutar ili su sastavni dio cjeline:
▪ proglašenih zaštićenih područja prirode u skladu s posebnim propisima
▪ željezničkih i autobusnih kolodvora, zračnih luka, luka otvorenih za javni promet, luka unutarnje plovidbe brodova, zrakoplova i trajekata za prijevoz osoba i vozila
▪ bolnica
▪ hotela, prostora kulturnih i vjerskih ustanova te drugih subjekata u kulturi, muzeja, centara za posjetitelje odnosno interpretacijskih centara, nautičkih marina, kampova, obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava
▪ benzinskih postaja.

Odredbe o tome da su objekti zatvoreni nedjeljom i blagdanom također se ne primjenjuju na:
▪ otkup primarnih poljoprivrednih proizvoda
▪ prodaju vlastitih poljoprivrednih proizvoda na štandovima i klupama na tržnicama na malo
▪ prodaju vlastitih poljoprivrednih proizvoda na štandovima i klupama na tržnicama na veliko
▪ prigodnu prodaju na sajmovima i javnim manifestacijama
▪ prodaju putem automata
▪ prodaju na daljinu.

Za distribuciju tiska putem kioska kao posebnog oblika prodaje izvan prodavaonica vrijedi posebno pravilo prema kojemu takvi prodajni objekti mogu biti otvoreni nedjeljom i blagdanom u vremenu od 7:00 sati do 13:00 sati.

Za rad nedjeljom, blagdanom i u drugim danima i/ili okolnostima utvrđenim ZR-om, radnik ostvaruje pravo na dodatak na plaću. ZiDZR-om je precizirano da radnik ima pravo na povećanu plaću, pri čemu povećanje za svaki sat rada nedjeljom ne može biti manje od 50 % i to za: otežane uvjete rada, prekovremeni rad, noćni rad, rad nedjeljom, rad blagdanom i neradnim danom.

Trgovac, odnosno poslodavac, kao pravna osoba za prekršaj može biti kažnjen novčanom kaznom od 660,00 € do 39.810,00 €, dok kao odgovorna fizička osoba može biti kažnjen novčanom kaznom od 530,00 € do 9.290,00 €.

Novčana kazna odnosi se na sljedeće prekršaje:
▪ ne pridržava se propisanoga radnog vremena prodajnih objekata u razdobljima od ponedjeljka do subote u ukupnom trajanju do 90 sati tjedno
▪ ne pridržava se odredbe o neradnoj nedjelji
▪ ne pridržava se odredbe o neradnim blagdanima
▪ ne pridržava se propisanog broja dodanih 15 sati, a koje ukupno trgovac samostalno raspoređuje od ponedjeljka do nedjelje u 16 tjedana za koje je trgovac odredio radnu nedjelju
▪ ne pridržava se propisanoga radnog vremena za distribuciju tiska putem kioska
▪ ne vodi evidenciju radnog vremena za svaku radnu nedjelju tijekom tekuće godine u obliku pisane isprave ili elektroničkog zapisa
▪ nadležnom inspektoru tijekom nadzora ne osigura evidenciju radnog vremena.

■■■

Molimo Vas da imate na umu činjenicu da je zakonodavstvo sklono čestoj promjeni. Ovaj newsletter se stoga nužno temelji na našem razumijevanju i ispravnom tumačenju zakona i prakse u vrijeme izdavanja ovog newslettera. Ovaj newsletter se neće ažurirati s obzirom na promjene u zakonodavstvu do kojih dođe nakon objave ovog članka.

NEWSLETTER_Ograničenje rada nedjeljom i radno vrijeme od 1. srpnja 2023. godine