Obračun PDV-a na pružanje usluga kod obročne otplate

24. November 2021 | Vrijeme čitanja: 1 Min

Europski sud pravde je 28. listopada 2021. donio je presudu (predmet C-324/20) na temu obročne otplate na pet godina u kojoj je utvrdio da se PDV obračunava u trenutku isporuke.

Ova presuda je suprotna od one koju je donio ECJ u slučaju agenta kojem je tijekom tri godine plaćena provizija za pružanje agencijskih usluga nogometnom klubu.

Međutim, ECJ nije naveo jasne kriterije za razlikovanje u odnosu na navedeni slučaj. Pohvalno je to što se i puni iznos pretporeza može koristiti na samom početku aranžmana obročnog plaćanja.