Novosti u sustavu Intrastat

25. March 2024 | Vrijeme čitanja: 2 Min

Državni zavod za statistiku i Carinska uprava objavili su novosti u sustavu Intrastat za 2024. godinu.

I. Novi godišnji pragovi uključivanja u sustav Intrastat za 2024. godinu

Novi prag uključivanja u Intrastat za trgovinski tok PRIMITAK iznosi 450.000 EUR.
Novi prag uključivanja u Intrastat za trgovinski tok OTPREME iznosi 300.000 EUR.

II. Nova Kombinirana nomenklatura za 2024. godinu

Kombinirana nomenklatura (KN) za 2024. godinu objavljena je u Službenom listu Europske unije pod nazivom Provedbena uredba Komisije (EU) 2023/2364 оd 26. rujna 2023.

Primjenjivat će se od 1. siječnja 2024. do 31. prosinca 2024. u svim državama članicama EU-a za potrebe popunjavanja Intrastatovih obrazaca.

III. Pojednostavnjenja u sustavu Intrastat RH

Od 1. siječnja 2024. godine u sustav Intrastat RH uvode se dvije nove šifre Kombinirane nomenklature koje će izvještajnim jedinicama omogućiti pojednostavnjeno izvještavanje dijelova motornih vozila i dijelova zrakoplova:
– šifra KN-a 9990 87 00 (dijelovi motornih vozila u vrijednosti manjoj od 1 000 EUR po stavci na računu)
– šifra KN-a 9990 88 00 (dijelovi zrakoplova u vrijednosti manjoj od 1 000 EUR po stavci na računu).

Također, za postojeću šifru KN-a 9950 00 00 uvedene su izmjene radi dodatnog smanjenja administrativnog opterećenja gospodarstvenika: osim za pošiljke male vrijednosti, šifra KN-a 9950 0000 može se koristiti i za stavke na računu u vrijednosti manjoj od 1 000 EUR, bez vrijednosnih ograničenja po obrascu.

IV. Razdoblje izvještavanja – izmjene za kupoprodajne transakcije

Od 1. siječnja 2024. svu robu koja je predmet kupoprodajne transakcije (dokaz je račun koji se prijavljuje u poreznim obrascima) potrebno je prijaviti Intrastatu prema mjesecu nastanka oporezivog događaja.

Izvještajne jedinice koje su ranije prijavljivale takvu robu prema mjesecu fizičkog prelaska robe preko hrvatske granice najčešće su imale odstupanja između Intrastatovih podataka i poreznih podataka.

Ove izmjene uvode se kako bi se takva odstupanja smanjila na najmanju moguću mjeru te, općenito, olakšalo popunjavanje Intrastat obrazaca.

V. Predujmovi u Intrastatovu obrascu

Za predujmove unutar EU-a obveza obračuna PDV-a nastaje u trenutku stjecanja/isporuke dobara unutar EU-a (a ne prije toga).

Račun za primljeni/dani predujam unutar EU-a odmah se knjiži u internoj računovodstvenoj dokumentaciji, ali se NE prijavljuje u obrascu PDV niti se prijavljuje Intrastatu.

■■■

Molimo Vas da imate na umu činjenicu da je zakonodavstvo sklono čestoj promjeni. Ovaj tekst se stoga nužno temelji na našem razumijevanju i ispravnom tumačenju zakona i prakse u vrijeme izdavanja ovog članka. Ovaj članak se neće ažurirati s obzirom na promjene u zakonodavstvu do kojih dođe nakon objave ovog članka.