Novi zakon o Hrvatskoj gospodarskoj komori

26. January 2022 | Vrijeme čitanja: 2 Min

Prema novom Zakonu o Hrvatskoj gospodarskoj komori (Nar. nov., br. 144/21.) članovi HGK-a iz I. skupine (ne prelaze dva od tri sljedeća kriterija: aktiva bilance ne prelazi 7.5 milijuna kuna, ukupni godišnji prihodi ne prelaze 15 milijuna kuna i broj zaposlenih ne prelazi 50) nemaju više obvezu plaćanja članarine, ali se mogu odlučiti na dobrovoljno plaćanje.

Plaćanje članarine HGK-u međutim ostaje obvezno za članice iz II. (ne prelaze dva od tri sljedeća kriterija: aktiva bilance ne prelazi 30 milijuna kuna, ukupni godišnji prihodi ne prelaze 60 milijuna kuna, broj zaposlenika ne prelazi 250) i III. Skupine (prelaze dva od tri navedena kriterija za II. skupinu), te iznos mjesečne članarine ostaje nepromijenjen.

Dobrovoljna članarina iznosi 150,00 kuna za one tvrtke koje ostvaruju prihod do 7.500.000,00 kuna, odnosno 300,00 kuna za tvrtke koje ostvaruju prihod viši od 7.500.000,00 kuna te ostvaruju niz pogodnosti kao što su: podrška poslovanju i obrada podataka, stručna izobrazba, edukacije i konferencije, specijalizirane konzultacije i izvješća, posredovanje, povezivanje i prezentiranje članica na međunarodnom tržištu, promocijske aktivnosti i prezentacije proizvoda i usluga te javne ovlasti i licencirane usluge.

Paket od 300 kn ima još dodatnu uslugu, a to je posredovanje i povezivanje s ino poslovnim subjektima putem digitalne platforme.

Dodatno, osim gore navedenih pogodnosti, tvrtke članice Komore koje plaćaju članarinu u skladu s novim Zakonom imaju pravo: birati svoje predstavnike u tijela Komore, putem svojih predstavnika upravljati poslovima Komore, neposredno sudjelovati u radu strukovnih udruženja i drugih oblika organiziranja u Komori, razmjenjivati informacije i iskustva, obavljati konzultacije te organizirati savjetovanja, pokretati inicijative za donošenje i promjenu zakona i drugih propisa i mjera od interesa za gospodarstvo i poduzetništvo, koristiti stručnu pomoć i usluge Komore te sudjelovati u aktivnostima Komore.

■■■

Molimo Vas da imate na umu činjenicu da je zakonodavstvo sklono čestoj promjeni. Ovaj newsletter se stoga nužno temelji na našem razumijevanju i ispravnom tumačenju zakona i prakse u vrijeme izdavanja ovog newslettera. Ovaj newsletter se neće ažurirati s obzirom na promjene u zakonodavstvu do kojih dođe nakon objave ovog teksta.

NEWSLETTER_Novi zakon o HGK u 2022