NEWSLETTER – Plaće U 2023. godini

11. January 2023 | Vrijeme čitanja: 3 Min

Izmjenama Zakona o porezu na dohodak od 1. siječnja 2023. plaće se više neće morati isplaćivati isključivo na tekući račun.

Na taj će se način rasteretiti građani i poduzetnici koji su do sada morali imati dva ili više računa. S obzirom na to da je izdano odobrenje o proširenju pružanja usluga Revolut Bank UAB u Republici Hrvatskoj, plaće će se moći isplaćivati na račune koje građani imaju otvorene u toj banci.

Visina minimalne plaće za 2023. godinu iznosi 700 EUR bruto, odnosno 560 EUR neto. To je povećanje od 12% u odnosu na 2022. godinu, kad je minimalna plaća iznosila 622 EUR.

Novosti su vezane i uz povećanje osnovice za obračun doprinosa.

Osnovice za obračun doprinosa kod članova uprave

Obvezno osiguranje članova uprave i izvršnih direktora odnosi se na obvezno osiguranje osoba koje se nalaze izvan sustava obveznog osiguranja i na osobe koje se nalaze unutar sustava obveznog osiguranja. Zaposleni članovi uprave i izvršni direktori, ali i oni u sustavu obveznog osiguranja (osigurani po drugoj osnovi), trebaju podmirivati doprinose na propisanu mjesečnu osnovicu. 

Kada je riječ o članovima uprave, izvršnim direktorima, prema odredbama Zakona o doprinosima mjesečna osnovica za obračun doprinosa za rad u punom radnom vremenu ne može biti niža od umnoška svote prosječne plaće 1.367,18 eura i koeficijenta 0,65, odnosno od 1. siječnja 2023. godine ne može biti niža od 888,67 eura.

Osnovica za obračun doprinosa je propisana bruto-plaća člana uprave odnosno izvršnog direktora i ne mora biti jednaka propisanoj osnovici za obračun doprinosa. Bruto-plaća može biti viša, manja ili jednaka kao i propisana osnovica za obračun doprinosa.

Napominjemo da se navedena osnovica obračunava za prvi mjesec rada u 2023. godini, točnije za siječanj, uobičajeno s obračunom i isplatom plaće u veljači 2023. godine.

Osnovice za obračun doprinosa kod (redovnih) plaća

Najniža mjesečna osnovica za obračun doprinosa je umnožak je svote prosječne plaće i koeficijenta 0,38. Za 2023. godinu (siječanj – kolovoz) prosječna mjesečna bruto-plaća po zaposlenom u RH je 10.301,00 kn te minimalna osnovica za obračun doprinosa od 1. siječnja 2023. godine iznosi 3.914,38 kn odnosno primjenjujući fiksni tečaj konverzije 1 EUR = 7,53450 kn iznosi 519,53 eura

Najviša godišnja osnovica računa se kao umnožak svote prosječne plače, koeficijenta 6 i brojke 12, što je za 2023. godinu svota od 98.436,96 eura. Najviša mjesečna osnovica doprinosa za mirovinsko osiguranje za 2023. godinu iznosi 8.203,08 eura. Ne postoji najviša osnovica na godišnjoj i na mjesečnoj razini za obračun i isplatu doprinosa za obvezno zdravstveno osiguranje.

Pravo na povrat doprinosa plaćenih iznad najviše godišnje osnovice ima obveznik doprinosa koji je sam uplatio, ili su u njegovo ime i u njegovu korist drugi obveznici plaćanja doprinosa uplatili doprinos za mirovinsko osiguranje na temelju generacijske solidarnosti, za određenu kalendarsku godinu, a obračunan je prema osnovici u ukupnoj svoti višoj od najviše godišnje osnovice propisane za tu godinu.

■■■

Molimo Vas da imate na umu činjenicu da je zakonodavstvo sklono čestoj promjeni. Ovaj newsletter se stoga nužno temelji na našem razumijevanju i ispravnom tumačenju zakona u vrijeme izdavanja ovog newslettera. Ovaj newsletter se neće ažurirati s obzirom na promjene u zakonodavstvu do kojih dođe nakon izdavanja ovog pisma.

NEWSLETTER_Plaće_2023