Newsletter – Godišnji popis imovine za 2021.

17. December 2021 | Vrijeme čitanja: 2 Min

  • Računovodstveni standardi nalažu obvezu popisa izravno putem zahtjeva za istinitim i fer prezentiranjem u financijskim izvještajima. Prema čl. 15. Zakona o računovodstvu (ZoR) i čl. 66. st.14. Općeg poreznog zakona (OPZ), propisana je obveza poduzetnika da tijekom poslovne godine, a najkasnije s krajem poslovne godine treba popisati imovinu i obveze i uskladiti knjigovodstveno stanje sa stvarnim stanjem utvrđenim popisom.
  • U skladu sa Zakonom o računovodstvu, poduzetnik mora popisati imovinu i obveze i navesti njihove pojedinačne vrijednosti u količinama i u novčanoj svoti i na početku poslovanja, u slučajevima statusnih promjena, kod otvaranja stečajnog postupka ili pokretanja likvidacije.
  • Godišnji popis provodi se krajem poslovne godine te se iskazuje stanje imovine i obveza na posljednji dan poslovne godine (31. prosinac ili zadnji dan u poslovnoj godini ukoliko se poslovna godina razlikuje od kalendarske). Odluku o popisu donosi Uprava društva (ili direktor). Najbolje bi bilo da se inventura provede što bliže kraja godine, zakonom nije određeno koliko je to dana prije ili poslije završetka godine.
  • Predviđene kazne – za neprovedbu godišnjeg popisa prema OPZ-u je predviđena kazna od 2.000,00 kn do 200.000,00 kn za poduzetnika i od 2.000,00 kn do 20.000,00 kn za odgovornu osobu (čl.194. st. 1. t. 2. i čl. 194. st. 4. OPZ-a). Prema čl. 42. st. 1. t. 13. i čl. 42. st. 2. ZoR propisuje kaznu od 10.000,00 kn do 100.000,00 kn za poduzetnika i od 5.000,00 kn do 20.000,00 kn za odgovornu osobu poduzetnika.

 

Više informacija o postupku inventure, potrebnoj dokumentaciji i propisima možete saznati od naših savjetnika.

■■■

Molimo Vas da imate na umu činjenicu da je zakonodavstvo sklono čestoj promjeni. Ovaj newsletter se stoga nužno temelji na našem razumijevanju i ispravnom tumačenju zakona i prakse u vrijeme izdavanja ovog newslettera. Ovaj newsletter se neće ažurirati s obzirom na promjene u zakonodavstvu do kojih dođe nakon objave ovog teksta.

 

 

NEWSLETTER_Godišnji popis imovine za 2021. godinu