Na snagu su stupila nova pravila o PDV-u u vezi s e-trgovinom!

1. July 2021 | Vrijeme čitanja: 1 Min

Nova pravila važna su za sva poduzeća uključena u prekograničnu prodaju robe potrošačima u EU.

Pri tome nije bitno je li vaše sjedište u zemlji EU ili izvan EU. Promjene su dalekosežne i, u nekim slučajevima, vrlo složene, a također bi mogle zahtijevati i određene promjene u vašem sustavu i procesima. Provjerite odražava li se ovo i na vaše poslovanje.

Ovdje možete pronaći više detalja o najvažnijim promjenama s primjerima i ostalim informacijama o e-trgovini.