Knjigovodstvene usluge

| Vrijeme čitanja: 1 Min

  • vođenje poslovnih knjiga: dnevnika, glavne knjige, knjige glavne blagajne, knjige ulaznih računa i knjige izlaznih računa, nadzorne knjige
  • vođenje evidencija: dugotrajne imovine, salda konti dobavljača, salda konti kupaca, analitike plaća radnika, analitike po mjestima troška i ostalih evidencija
  • izrada računovodstvenih politika
Vaša kontakt osoba