Javno izvještavanje po zemljama opet na dnevnom redu

23. January 2019 | Vrijeme čitanja: 2 Min

Uoči sastanka radnih skupina za pravo trgovačkih društava Vijeća EU, zakazanog za 24. siječnja 2019., rumunjsko predsjedništvo EU-a objavilo je kompromisni tekst revidiranog prijedloga za javno izvještavanje po zemljama (CbCR) u EU. Prijedlog ne uvodi značajne izmjene u odnosu na kompromis postignut u ranijim pregovorima.

Budući da po tom pitanju nije poduzeta značajna akcija od glasovanja u Europskom parlamentu 2017. godine, države članice još uvijek procjenjuju situaciju. Dok su prethodna predsjedništva Vijeća zauzela pristup “čekati i vidjeti”, rumunjsko predsjedništvo želi ponovno razmotriti prijedlog.

Napredak u javnom izvještavanju po zemljama zaustavljen je kada je pravna služba Vijeća donijela svoje mišljenje u studenom 2016. Mišljenje je utvrdilo da je javni CbCR pitanje oporezivanja i da ne spada u područje primjene računovodstvene direktive, što je suprotno onome što je utvrdila Pravna služba Komisije. Mišljenje se temelji na pretpostavci da je svrha prijedloga zaštita funkcioniranja unutarnjeg tržišta i sprečavanje izbjegavanja plaćanja poreza, a ne zaštita dioničara i javni interes prema članku 50. TFEU-a.

Kako bi Europska komisija u svojim prijedlozima CbCR označila kao “porezni spis”, države članice moraju jednoglasno zatražiti od Komisije da to učini, tako da samo pravno mišljenje ima ograničene praktične posljedice bez naknadnog djelovanja. Neke države članice još uvijek osporavaju predloženu pravnu osnovu izvornog prijedloga, ukazujući da se odnosi na pitanja oporezivanja te stoga spada u područje primjene članka 115. TFEU-a.

Čini se da Europski parlament zadržava čvrsti stav i ide korak dalje u svom početnom mišljenju. Parlamentarni izvjestitelji prvotno su predložili smanjenje praga od 750 milijuna eura na 40 milijuna i proširivanje opsega objavljivanja informacija izvan onih koje se odnose na zemlje EU-a na svaku zemlju u kojoj djeluju. Procijenjeno je i pitanje pravne osnove.

Nakon glasanja o izvještaju na zajedničkoj sjednici odbora 12. lipnja 2017., izmjene i dopune usvojene su na plenarnoj sjednici 4. srpnja 2017. (uključujući kompromis o pragu od 750 milijuna eura), a spis je vraćen na međuinstitucionalne pregovore.