Izvještavanje u skladu sa zakonskim propisima

| Vrijeme čitanja: 1 Min

  • obvezni financijski i porezni izvještaji: mjesečna i godišnja prijava poreza na dodanu vrijednost, godišnja prijava poreza na dobit, bilanca stanja, račun dobiti i gubitka
  • statistički izvještaji: tromjesečni i godišnji statistički izvještaji za poduzeća, neprofitne organizacije i financijske institucije, te ostali statistički izvještaji propisani za specifične djelatnosti
  • ostali zakonom propisani izvještaji: prijava inozemnih kapitalnih ulaganja, prijava inozemnih kredita, INOK izvještaji, ostali izvještaji Hrvatskoj narodnoj banci, te ostali propisani izvještaji institucijama nadležnim za pojedine djelatnosti
Vaša kontakt osoba