Izvješće o transparentnosti 2023.

U skladu s odredbama članka 59. Zakona o reviziji (NN br.127/17) odnosno članka 13. Uredbe (EU) br. 537/2014. o posebnim zahtjevima u pogledu zakonske revizije subjekata od javnog interesa, revizorsko društvo TPA Audit d.o.o. (u daljnjem tekstu “Društvo” ili “TPA Audit”) sa sjedištem u Prelogu, Kneza Branimira 28 i poslovnicom u Zagrebu, Josipa Marohnića 1/1, objavljuje ovo izvješće o transparentnosti s ciljem predstavljanja organizacijske strukture ali i mehanizama kojima kontinuirano poboljšavamo kvalitetu naših usluga razvojem i ulaganjem u zaposlenike, procese i tehnologiju.

TPA Audit pruža usluge izražavanja uvjerenja te ograničene usluge financijskog savjetovanja i srodnih usluga.

Uz TPA Audit, grupaciju TPA Hrvatska čine još i društva TPA d.o.o. i TPA savjetovanje Huzanić d.o.o. TPA d.o.o. osnovan je 2015. godine s djelokrugom poslovanja računovodstvenih usluga, usluga poreznog savjetovanja, financijskog savjetovanja, obračuna plaća te ostalih srodnih usluga savjetovanja, dok je društvo TPA savjetovanje Huzanić d.o.o. registrirano za usluge poreznog savjetovanja od 2013. godine.

 

Izvješće o transparentnosti TPA Audit 2023