Izvješće o transparentnosti 2020.

Revizorsko društvo TPA Audit d.o.o. upisano u registar Trgovačkog suda u Varaždinu pod matičnim brojem subjekta (MBS) 070143436. Osobni identifikacijski broj (OIB) Društva je 82899666867. Društvo ima poslovnicu u Zagrebu na adresi Josipa Marohnića 1/1 te je upisano u registar Hrvatske revizorske komore.

Društvo TPA Audit d.o.o. objavljuje ovo izvješće o transparentnosti s ciljem predstavljanja organizacijske strukture, ali i mehanizama kojima kontinuirano poboljšavamo kvalitetu naših usluga razvojem i ulaganjem u zaposlenike, procese i tehnologiju.

Ovo Izvješće o transparetnosti u skladu je sa člankom 59. Zakona o reviziji (NN 127/17) i člankom 13. Uredbe (EU) 537/2014.

 

Izvješće o transparentnosti TPA Audit 2020