Izmjene i dopune pravilnika o provedbi Općeg poreznog zakona

9. October 2020 | Vrijeme čitanja: 1 Min

Dana 17. rujna 2020. na snagu je stupio novi Pravilnik o provedbi Općeg poreznog zakona s izmjenama i dopunama u području oporezivanja zbog pandemije bolesti COVID 19. Novim izmjenama i dopunama Pravilnika o provedbi Općeg poreznog Zakona donose se sljedeće bitne promjene vezane za PDV na uvoz i troškove testiranja zaposlenika:

 

  • Za uvoz dobara obavljen do uključivo 31. prosinca 2020. smatra se da je porez na dodanu vrijednost pri uvozu plaćen, ako ga porezni obveznik upisan u registar obveznika poreza na dodanu vrijednost prema posebnom propisu iskaže kao obvezu u prijavi poreza na dodanu vrijednost (Obrazac PDV).

 

  • U uvjetima posebnih okolnosti (pandemija zbog bolesti COVID 19), iznimno od posebnih propisa o oporezivanju dohotka, trošak laboratorijskog ispitivanja uzročnika zarazne bolesti što ih poslodavac (isplatitelj primitka odnosno plaće) na svoj teret omogućuje radnicima i fizičkim osobama koje ostvaruju primitke po osnovi nesamostalnog rada a koji su u interesu obavljanja djelatnosti poslodavca se ne smatra primitkom po osnovi nesamostalnog rada.

■■■

Molimo Vas da imate na umu činjenicu da je zakonodavstvo sklono čestoj promjeni. Ovaj newsletter se stoga nužno temelji na našem razumijevanju i ispravnom tumačenju zakona i prakse u vrijeme izdavanja ovog newslettera. Ovaj newsletter se neće ažurirati s obzirom na promjene u zakonodavstvu do kojih dođe nakon izdavanja ovog pisma.

NEWSLETTER_Izmjene i dopuna Pravilnika o provedbi Općeg poreznog zakona