Godišnje revizije

| Vrijeme čitanja: 2 Min

Cilj zakonski obvezne kao i dobrovoljne revizije izražavanje revizorskog mišljenja o tome da li su financijska izvješća sastavljena u skladu sa zakonskim zahtjevima i pružiti što je moguće točnije podatke o situaciji što se tiče imovine, financija i prihoda. Nadalje, time se utvrđuje da li ocjena stanja korespondira s godišnjim financijskim izvještajima.

Revizija koju vam možemo pružiti, između ostalog, reviziju vaših godišnjih financijskih izvještaja i konsolidiranih financijskih izvještaja izvršavamo u skladu s nacionalnim i međunarodnim standardima za sve vrste tvrtki, svih veličina, bez obzira na sektor kojem pripadaju.

Revizije koje pružamo u skladu su s revizorskim pristupom orijentiranom rizicima, koji se temelji na nacionalnim i međunarodnim pravilima i načelima provođenja revizije.

Naša revizija uključuje istragu operativnih postupaka i kontrola koje se provode i koje su postavljene te njihov utjecaj  utjecajem na djelotvornost sustava unutarnjih kontrola.

Možemo provesti sljedeće revizije za vas:

 • Dobrovoljna revizija financijskih izvještaja u skladu s Hrvatskim standardima financijskog izvještavanja („HSFI“)
 • Obavezna revizija financijskih izvještaja u skladu s HSFI
 • Dobrovoljna revizija financijskih izvještaja u skladu s Međunarodnim standardima financijskog izvještavanja („MSFI“)
 • Obavezna revizija financijskih izvještaja u skladu s MSFI
 • Obavezna revizija financijskih izvještaja u skladu s MSFI I zahtjevima HANFE
 • Revizija grupnog izvještajnog paketa u skladu s računovodstvenim politikama Grupe
 • Revizije neprofitnih organizacija
 • Revizija sredstava is Fondova
 • Revizija pripajanja
 • Revizija podjele društva
 • Revizija osnivanja
 • Revizija unaprijed dogovorenih procedura i postupaka
 • Interna revizija
 • Uvid u poslovanje (limited review) u skladu s HSFI
 • Uvid u poslovanje (limited review) u skladu s MSFI
 • Revizija sustava unutarnjih kontrola (ICS), od sustava za upravljanje rizicima (RMS) ili Compliance Management sistema (CMS)
Vaša kontakt osoba