Financijsko restrukturiranje

| Vrijeme čitanja: 1 Min

Korporativne krize se događaju. Uzroci mogu biti tržišne promjene (npr. pad prodaje, konkurencija, tehnološke promjene), promjene unutar društva (npr. kontrola, novčani tok, kreditna sposobnost, temeljni kapital, upravljanje, transparentnost) i makro-ekonomske promjene (ekonomska situacija, propisi, zakoni, državne intervencije). Primjenom odgovarajućih strategija reorganizacije trebala bi se povećati važnost obaveza svih interesnih skupina.

Naše usluge:

  • Analiza postojeće situacije, potreba za kratkoročnom i srednjoročnom likvidnošću
  • (Strateške) Poslovne revizije
  • Priprema i nezavisno ispitivanje koncepata reorganizacije
  • Analiza kriznih čimbenika i prijedlozi za poboljšanje radnog učinka
  • Priprema planskih scenarija korištenjem simulacijskih modela
  • Prognoze u vezi nastavka rada
  • Ekonomska podrška u mjerama restrukturiranja, uključujući kontroliranje mjera
  • Potraga za investitorima (financijskim i strateškim) kako bi osigurali dugoročni nastavak poslovanja
  • Pomoć oko pitanja financiranja i pregovora s bankom
Vaša kontakt osoba