Financijski Due Diligence

| Vrijeme čitanja: 1 Min

Izraz Due Diligence, odnosno dubinsko snimanje, opisuje pažljivo, sustavno i detaljno ispitivanje, pregled i analizu podataka o kandidatu za ulaganje, preuzimanje ili spajanje ili objavljivanje informacija od strane samog ciljnog objekta. Due Diligence se proteže daleko izvan područja formalne revizije, primjerice, godišnjih financijskih izvještaja ili knjiga trgovanja.

Kod financijskog Due Diligence naša podrška obično uključuje sljedeće aktivnosti:

 • Analiza financijskog stanja
 • Vrednovanje značajnih računovodstvenih dokumenata u smislu procjene i računovodstvenih promjena
 • Ispitivanje ugovora sklopljenih s kupcima, dobavljačima i zaposlenicima s obzirom na njihov utjecaj na imovinu, financije i prihod ciljnog društva
 • Dobivanje rezultata bitnih za kupoprodajnu cijenu, npr. EBITDA i EBIT
 • Analiza prihoda od prodaje i marža prema sektorima društva
 • Ispitivanje postojećih financijskih prognoza i određivanje alternativa
 • Revizija matematičkih točnosti integriranog planiranja

Ostale usluge vezane uz Due Diligence:

 • Utvrđivanje mogućih prepreka
 • Analiza društva radi određivanja važnih pokretača vrijednosti, te odlučujućih faktora uspjeha i rizika
 • Savjetovanje o obliku posla (strukturiranje preuzimanja)
 • Vrednovanje cilja
 • Pomoć pri određivanju i ugovaranju kupoprodajne cijene

Osim financijskog Due Diligence, kod preuzimanja nekog društva veliku važnost ima i porezni Due Dilligence.

Vaša kontakt osoba