ESG Webcast #2 – ESG i Održive financije više su od običnih fraza

18. April 2023 | Vrijeme čitanja: 1 Min

U današnjem poslovnom okruženju koje se brzo mijenja, ESG zahtjevi postaju sve važniji. Bitno je razumjeti i uključiti ESG čimbenike u donošenje financijskih odluka za dugoročni uspjeh.

Pogledajte naš ESG-Webcast #2 i saznajte više o:
• Pokretačima za ESG
• Regulatornom okviru održivih financija
• Različitim proizvodima održivog financiranja
• Zelenim fondovima na temelju članka 8. i 9. SFDR-a
• ESG temama relevantnim za banke / kreditiranje
• ESG rating

Razgovaramo i o održivim financijskim proizvodima i zelenim fondovima te predstavljamo nekoliko aktualnih primjera.