Dopuna kriterija za svibanj i mjere za lipanj 2020

17. June 2020 | Vrijeme čitanja: 3 Min

Izmjena i dopuna kriterija za svibanj 2020:

Poslodavci koji zapošljavaju više od 50 radnika:

 • Poslodavci koji zapošljavaju više od 50 radnika trebaju dokazati da su u svibnju 2020. godine imali pad prihoda za najmanje 20% u odnosu na svibanj 2019. i to temeljem predaje PDV obrasca za svibanj 2020. godine i svibanj 2019. godine Poreznoj upravi.

Na potporu za lipanj mogu se prijaviti poslodavci iz sljedećih sektora:

 • Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo – samo biljna i stočarska proizvodnja, lovstvo i uslužne djelatnosti povezane s njima i ribarstvo;
 • Prijevoz i skladištenje – prvenstveno prijevoz putnika (željeznicom, kopnom, zrakom i vodom)
 • Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane i pića;
 • Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti – samo djelatnosti iznajmljivanja i davanja u zakup (leasing) i putničke agencije, organizatori putovanja (turoperatori) i ostale rezervacijske usluge te djelatnosti povezane s njima;
 • Umjetnost, zabava i rekreacija – samo kreativne, umjetničke i zabavne djelatnosti, zabavne i rekreacijske djelatnosti i proizvodnja i prikazivanje filmova i video filmova, djelatnosti snimanja zvučnih zapisa i izdavanja glazbenih zapisa te distribucija istih;
 • Ostale uslužne djelatnosti – samo popravak računala i predmeta za osobnu uporabu i kućanstvo i ostale osobne uslužne djelatnosti;
 • Organizatori kulturnih, poslovnih i sportskih događanja, organizatori sajmova i vjenčanja, te prateće djelatnosti poput tvrtki za najam opreme, audio i video snimanje, prodaju ulaznica, najam dvorana te ostale tvrtke koje većinu svojih prihoda ostvaruju od događanja i javnih okupljanja.

Poslodavcima se smatraju trgovačka društva, obrti, OPG-ovi i fizičke osobe koje obavljaju samostalnu djelatnost.

Kriteriji:

 • Poslodavci trebaju dokazati da su u svibnju 2020. godine imali pad prihoda za najmanje 50% u odnosu na svibanj 2019. i to temeljem predaje PDV obrasca za svibanj 2020. i svibanj 2019. Poreznoj upravi.
 • Ako poslodavac posluje kraće od 12 mjeseci treba dokazati pad prometa za najmanje 50% u svibnju 2020. u odnosu na veljaču 2020. temeljem predaje PDV obrasca za svibanj 2020. i veljaču 2020. godinu Poreznoj upravi.

Visina potpore:

 • iznos od 4.000,00 kuna za mjesec lipanj po radniku koji radi u punom radnom vremenu, odnosno razmjerni dio po radniku prema broju sati rada u nepunom radnom vremenu.

Obveze poslodavca:

 • Poslodavac koji je tražio potporu za 50 i više radnika bit će u obvezi vratiti potporu, ako od trenutka dobivanja potpore pa zaključno s 31. prosincem 2021. godine postupi na jedan od slijedećih načina:
  • isplati dividendu ili udjel u dobiti ili druge istovjetne primitke koji se smatraju raspodjelom dobiti bilo kojega poreznog razdoblja;
  • ako vlastite dionice odnosno vlastite poslovne udjele dodijeli članovima uprave i/ili izvršnim direktorima i/ili prokuristima i/ili drugim osobama koje su ovlaštene da vode cijelo ili dio njegovog poduzeća;
  • dodijeli pravo članovima uprave i/ili izvršnim direktorima i/ili prokuristima i/ili drugim osobama koje su ovlaštene da vode cijelo ili dio njegovog poduzeća na opcijsku kupnju dionica ili bilo koje drugo pravo koje se temelji na vrijednosti vlastitih dionica;
  • isplati članovima uprave i/ili izvršnim direktorima i/ili prokuristima i/ili drugim osobama koje su ovlaštene da vode cijelo ili dio njegovog poduzeća bilo koji iznos kao što su: bonus za postignute rezultate, nagrada za radne rezultate iznad neoporezivog iznosa propisanog propisima kojima se uređuje oporezivanje dohotka i ostale slične primitke koji se oporezuju kao dohodak od nesamostalnog rada ili drugi dohodak, sukladno propisima kojima se uređuje oporezivanje dohotka;
  • stekne vlastite dionice odnosno vlastite poslovne udjele.

Navedeno se odnosi na poslodavce koji će na propisane načine postupiti u razdoblju od 29.5.2020. do 31.12.2021.

Važno:

 • Za radnike zaposlene nakon 19. ožujka 2020. godine bez obzira na razlog zapošljavanja ne može se odobriti potpora
 • Poslodavci koji nisu isplatili plaću/e za travanj 2020. godine, ne mogu koristiti mjeru
 • Iznajmljivači privatnog smještaja ne mogu koristiti mjeru
 • Svi poslodavci koji su registrirali djelatnost i izvršili prijavu u sustav osiguranika HZMO – a do 29.02.2020. godine mogu koristiti mjeru
 • Poslodavac gubi pravo na potporu ukoliko je od 20. ožujka 2020. godine do trenutka isplate potpore imao pad zaposlenosti veći:
  • od 40 % kod poslodavaca koji zapošljavaju do 10 radnika,
  • od 20% mala poduzeća,
  • od 15% srednja poduzeća,
  • i 10% velika poduzeća.
NEWSLETTER - dopuna kriterija za svibanj i mjere za lipanj