Donacije stradalima u potresu oslobođene PDV-a

13. January 2021 | Vrijeme čitanja: 1 Min

U Narodnim novinama br. 2/21 objavljen je Pravilnik o dopunama Pravilnika o provedbi Općeg poreznog zakona kojim se propisuje plaćanje poreza kod donacija za otklanjanje katastrofe uzrokovane potresom.

Prema navedenom Pravilniku člankom 71.ta, porezni obveznici koji su upisani u registar obveznika PDV-a oslobođeni plaćanja PDV-a na isporuke dobara i usluga obavljene bez naknade ili protučinidbe (donacije dobara i usluga) za pomoć područjima za koja je proglašena katastrofa Odlukom o proglašenju katastrofe na području pogođenom potresom.

Porezni obveznici koji primjenjuju navedeno oslobođenje imaju pravo odbiti pretporez za donirana dobra, odnosno obavljene usluge bez naknade ili protuusluge.

Oslobođenje se primjenjuje za sve donacije dobara i usluga obavljene počevši u prosincu 2020. pa do kraja 2021. godine. Navedeno znači da porezni obveznici za već obavljene donacije u prosincu 2020. imaju pravo na oslobođenje koje će iskazati u prijavi PDV-a za mjesec prosinac 2020., odnosno za IV. tromjesečje 2020.

Također, iznimno od posebnih propisa o oporezivanju dobiti i dohotka, poreznim obveznicima – poduzetnicima, donacije će biti porezno priznati rashod ili izdatak neovisno o visini ostvarenih prihoda ili primitaka u prethodnom poreznom razdoblju i neovisno o tome jesu li dane izravno određenoj fizičkoj ili pravnoj osobi.

Navedeno će se primjenjivati prilikom podnošenja godišnjih prijava poreza na dobit i dohodak za 2020. i 2021. godinu za donacije dane do kraja 2021. godine.

 

_____
Fotogafija: Hrvatski Crveni križ