Digitalni nomadi: Prijedlog Zakona o strancima

11. November 2020 | Vrijeme čitanja: 2 Min

Republika Hrvatska je prepoznala važnost i potencijal privlačenja digitalnih nomada, odnosno IT stručnjaka, koji rade na daljinu, a nisu vezani za lokaciju svog poslodavca. Pojam “digitalnih nomada” uvršten je tako u prijedlog Zakona o strancima:

“Digitalni nomad je državljanin treće zemlje koji je zaposlen ili obavlja poslove putem telekomunikacijske tehnologije za tvrtku ili vlastitu tvrtku koje nisu registrirane u Republici Hrvatskoj, te ne obavlja poslove ili pruža usluge poslodavcima na području Republike Hrvatske.”

Nadalje u Prijedlogu izmjene zakona definirano je, između ostalog, da se privremeni boravak odobrava državljaninu treće zemlje koji namjerava boraviti ili boravi u Republici Hrvatskoj u svrhu: boravka digitalnih nomada, te je određeno da zahtjev za reguliranje privremenog boravka u druge svrhe ili svrhu boravka digitalnih nomada, državljanin treće zemlje može podnijeti nakon isteka roka od šest mjeseci od isteka važenja privremenog boravka koji je bio odobren u druge svrhe ili svrhu boravka digitalnih nomada.

Ovakvim Prijedlogom zakona o strancima uredit će se propisivanje nove svrhe privremenog boravka za “digitalne nomade”, kao nove kategorije državljana trećih zemalja koji mogu regulirati boravak u Republici Hrvatskoj, a donošenjem predloženog Zakona omogućuje se reguliranje privremenog boravka za državljane trećih zemalja koji obavljaju poslove za strane poslodavce putem telekomunikacijskih tehnologija.

Prijedlog je 11. rujna išao u prvo čitanje u Saboru, a do kraja godine trebao bi biti raspravljen i usvojen te bi prema planu na snagu trebao stupiti s početkom 2021. godine.

Isto tako, boravak i rad stranih državljana u Hrvatskoj regulira Opći porezni zakon i drugi podzakonski akti, pa će za oživotvorenje ovog poteza biti potrebna izmjena tih akata.

NEWSLETTER_Digitalni nomadi