Odredbe o zaštiti podataka

Korisnik je suglasan da se podaci dostavljeni od strane korisnika mogu koristiti, obrađivati i pohranjivati za potrebe internih ispitivanja tržišta i marketinga. TPA i njegove povezane osobe koristit će ove podatke u svrhu poštivanja zakonskih propisa, te u platnom prometu i za potrebe promidžbe. Korisnik je također suglasan sa slanjem promidžbenih materijala TPA . Ovo ovlaštenje može se u bilo kojem trenutku opozvati e-mailom poslanim na adresu tpa-group@tpa-group.hr.