Odredbe i uvjeti korištenja Newslettera

Korištenje Newslettera koji objavljuje TPA d.o.o. (“TPA”) podliježe sljedećim pravilima i uvjetima (“uvjeti”). Ukoliko korisnik već nije izričito prihvatio pravila i uvjete na nekom drugom mjestu, korisnik ih prihvaća korištenjem Newslettera. Ako korisnik ne prihvati uvjete, izričito mu je zabranjeno daljnje korištenje Newslettera.

TPA besplatno stavlja Newsletter na raspolaganje korisniku u svrhu informiranja korisnika. S obzirom na sažetu prirodu dostavljenih podataka, Newsletter nikako ne može zamijeniti stručni savjet u pojedinim slučajevima, a u posebnim slučajevima nužno je također provjeriti valjanost podataka. TPA ne može jamčiti potpunost, točnost i valjanost podataka navedenih u Newsletteru, te ne može preuzeti nikakvu odgovornost u vezi s tim.

TPA nema kontrolu nad sadržajem prezentacije bilo kakvih povezanih internetskih sadržaja, te ne preuzima nikakvu odgovornost za takve sadržaje. TPA također ne preuzima odgovornost za točnost, potpunost i valjanost povezanih internetskih sadržaja.

Tekstovi, slike, grafike, video i ostali materijali sadržani u Newsletteru zaštićeni su autorskim pravom i drugim pravima intelektualnog vlasništva: nijedan dio tih materijala ne smije se prosljeđivati trećim osobama, umnožavati ili na drugi način obrađivati bez izričitog pisanog dopuštenja TPA .

Na sve sporove i postupke u vezi s korištenjem ovog Newslettera primjenjuje se isključivo hrvatsko materijalno pravo.

Nadležni sud za sve sporove i postupke koji izravno ili neizravno proizađu iz korištenja Newslettera je stvarno nadležni sud u Zagrebu. Na potrošače u smislu hrvatskog Zakona o zaštiti potrošača ovo se primjenjuje isključivo ukoliko nisu rezidenti, te ukoliko nemaju stalnu adresu i nisu zaposleni u Republici Hrvatskoj.

Korisnik je ovime suglasan da se podaci dostavljeni od strane korisnika mogu koristiti, obrađivati i pohranjivati za potrebe internih ispitivanja tržišta i marketinga. TPA i povezane osobe koristit će ove podatke u svrhu poštivanja zakonskih propisa, te u platnom prometu i za potrebe promidžbe. Korisnik je ovime također suglasan da će mu TPA slati promidžbene materijale. Ovo ovlaštenje može u bilo kojem trenutku biti opozvano e-mailom poslanim na adresu office@tpa-group.hr

Za vrijeme korištenja Newslettera, podaci i informacije od općeg interesa (podaci o korištenju, podaci o skidanju određenih dokumenata, zemlje podrijetla korisnika) prikupljaju se u statističke svrhe. Statistički podaci koriste se kako bi se Newsletter mogao što bolje prilagoditi potrebama korisnika. Osobni podaci korisnika se ne prikupljaju za tu svrhu, te se ne mogu dobiti iz statističkih podataka. TPA je ovlašten proslijediti statističke podatke trećim osobama.

HTTP Cookie se koriste radi lakše upotrebe Newslettera: korisnik mora izričito pristati na njihovo korištenje. Korisnik može slobodno namjestiti preglednik da ga pita prije nego prihvati HTTP Cookie, ili da ih uopće ne prihvaća. Neprihvaćanje HTTP Cookie može onemogućiti ili ograničiti korištenje Newslettera.

© Copyright 2013, TPA d.o.o., Zagreb, Hrvatska; sva prava pridržana.