Brexit i njegove posljedice za PDV

10. February 2020 | Vrijeme čitanja: 3 Min

Nakon što su britanski Dom Lordova (Gornji dom) i britanski Dom komuna (Donji dom) odobrili sporazum o razdruživanju – Brexit, isto je 29. siječnja 2020. učinio Europski parlament. Tako od 31. siječnja 2020. Velika Britanija konačno napušta Europsku uniju.

Takozvani tvrdi Brexit je dugo postojao, a pridonio je velikoj neizvjesnosti među pojedinim poduzećima. To je također posljedica višestrukog odgađanja datuma napuštanja EU.

Sporazumom o razdruživanju (Sporazum o izlasku Ujedinjenog Kraljevstva iz Europske unije i Europske zajednice za atomsku energiju) spriječena je očekivana konfuzija.

Sporazum omogućuje prijelaznu fazu do 31. prosinca 2020. godine u kojoj će pravo Unije ostati primjenjivo unatoč Brexitu. Moguće je da će prijelazna faza biti naknadno produljena pa će biti potrebno donijeti propise za naknadno razdoblje.

Do kraja prijelazne faze, neće biti promjena s gledišta PDV-a za isporuke robe iz EU-a u Ujedinjeno Kraljevstvo i obrnuto. Isto vrijedi i za usluge tijekom navedenog razdoblja.

Međutim, sporazum predviđa da se svi zahtjevi za povrat pretporeza za 2020. godinu od strane poduzetnika iz EU-a u Velikoj Britaniji i obrnuto trebaju podnijeti do 31. ožujka 2021.

Zahtjev za registraciju u PDV-a koje su poduzetnici već podnijeli u Velikoj Britaniji predostrožnosti radi, nisu bitni tijekom prijelazne faze i stupaju na snagu ​​tek nakon toga. Trenutno je nejasno može li se EORI broj prijavljen u Ujedinjenom Kraljevstvu koristiti od 1. veljače 2020., budući da poduzeća mogu imati samo jedan EORI broj u EU-u.

Po isteku prijelaznog razdoblja dolazi do sljedećih promjena:

  • Isporuke u Ujedinjeno Kraljevstvo, za koje se prethodno smatralo da su isporuke unutar Zajednice, klasificirale bi se kao izvozne isporuke, a stjecanja iz Ujedinjenog Kraljevstva u području država članica EU, koji su se prije smatrali stjecanjem unutar Zajednice, sada se kvalificiraju kao uvoz. U tom pogledu moraju se poštivati posebne značajke carinskog i međunarodnog prava, osobito uvozni porez na promet i sva druga uvozna davanja.
  • Pravilo pojednostavljenja za trostrane poslove unutar zajednice uključujući i poduzetnike iz Ujedinjenog Kraljevstva više neće biti na snazi, jer je preduvjet za to da svi poduzetnici koriste PDV identifikacijske brojeve iz različitih država članica EU-a.
  • Prijevoz vlastite robe iz Europske unije u Ujedinjeno Kraljevstvo predstavlja transakciju bez ugovorne osnove u zemlji polaska, a u obrnutoj situaciji – kada se roba vraća iz Ujedinjenog Kraljevstva, naplaćuje se porez na promet i uvozne carine.
  • Odredbe o prodaji na daljinu za prekogranične isporuke privatnim osobama unutar Europske unije se više ne primjenjuje na isporuke u ili iz Ujedinjenog Kraljevstva.
  • Pravila implementirana kroz Quick Fixes 2020 u pogledu pojednostavljenja određenih pravila za isporuke u konsignacijsko skladište nisu više primjenjiva.
  • Nakon isteka prijelazne faze, postupak povratka ulaznog PDV-a će se promijeniti.

Nakon što Ujedinjeno Kraljevstvo napusti Europsku uniju, financijske institucije imaju mogućnost da za obavljene usluge poduzećima ili privatnim osobama s prebivalištem u trećoj zemlji koriste odbitak ulaznog PDV-a za direktno povezane primljene isporuke. Izuzetak od tog pravila je je Sjeverna Irska, jer bi EU propisi za nju trebali vrijediti i nakon prijelazne faze.

Točna pravila koja su dogovoraju tijekom prijelazne faze za razdoblje nakon isteka prijelazne faze, nisu poznata. Čak i ako se sporazumom o prijelaznoj fazi i izlasku izbjegnu teže posljedice Brexita, tvrtke bi se trebale na vrijeme pripremiti, izvršiti prilagodbu vlastitih sustava u ranoj fazi i posebno pripaziti prilikom sklapanja novih ugovora, pratiti daljnja kretanja te uzeti u obzir pravnu situaciju koja će biti dogovorena za razdoblje nakon 1. siječnja 2021.

Zbog relativno kratkog vremenskog razdoblja može se optimistično očekivavati da će se do kraja godine pojedini sporazumi zasigurno ispregovarati te bi time rizik Brexita s težim posljedicama mogao biti i isključen.