Publikacije

Sve TPA brošure možete besplatno preuzeti putem PDF-a ili naručiti putem pošte. Kompaktne stručne publikacije TPA nude pregled poreznih sustava i poreznih stopa te pružaju bitne poslovne informacije.