Bojan Huzanić

  • Managing Partner za  Hrvatsku

  •  Ovlašteni porezni savjetnik / Hrvatska

  • Master of Laws (LL.M), Munster / Njemačka

  •  European Management Accountant, EMA / Austrija

Bojan Huzanić je zadužen za upravljanje hrvatskog ureda TPA. Kao ovlašteni porezni savjetnik svoj rad fokusira na regulatorno i porezno savjetovanje te računovodstvo. Stručnjak je u području strukturiranja i restrukturiranja, radnih i poslovnih pitanja kao i korporativnog prava. U fokusu njegovog savjetovanja su i međunarodno i europsko porezno pravo, te devizno poslovanje.

Bojan Huzanić je i član Izvršnog odbora Hrvatske komore poreznih savjetnika te nositelj Odbora za porezno pravo, porezni postupak i međunarodnu suradnju