Impressum

Impressum TPA in Zagreb

Informacije sukladne čl.21. Zakona o trgovačkim društvima

Tvrtka:

TPA d.o.o.

Sjedište:

Eurotower

Ivana Lučića 2a/11

10 000 Zagreb

Hrvatska / Croatia

Tel: +385 1 6461 780
E-Mail: office@tpa-group.hr

 

Trgovački sud:

Trgovački sud u Zagrebu

Uprava:

  • Thomas Haneder
  • Bojan Huzanić

Žiro račun:

HR18197068007