Revizija

TPA revizija vam, osim revizije financijskih izvještaja i specijalnih revizija, pruža stručna znanja poslovnog savjetovanja i međunarodnog računovodstva (MSFI / HSFI / Njemački-GAAP).

TPA revizija vam, osim revizije financijskih izvještaja i specijalnih revizija, pruža stručna znanja poslovnog savjetovanja i međunarodnog računovodstva (MSFI / HSFI / Njemački-GAAP).
  • Financijski Due Diligence

  • Godišnje revizije

  • Istraga prijevara i dokazna revizija

  • Korporativno računovodstvo

  • Korporativno upravljanje i usklađenost

  • Menagement rizika (Upravljanje rizicima)

Naša revizorska odgovornost proteže se daleko izvan puke potvrde da su godišnja financijska izvješća sastavljena u skladu sa zakonskim propisima. Naš cilj je stvoriti "dodatnu vrijednost računovodstva" za naše klijente s preporukama za optimizaciju poslovnih procesa, sustava unutarnjih kontrola i upravljačkog izvještavanja kod svake revizije.

Zajedno s našim podružnicama u susjednim zemljama, kao i uključivanjem u Baker Tilly International mrežu, možemo našim međunarodno aktivnim klijentima pružiti učinkovitu reviziju koja je u skladu s "Međunarodnim revizorskim standardima" (ISA).

Usluga revizije u Središnjoj i Jugoistočnoj Europi

TPA Grupa pruža sljedeće usluge revizije u jedanaest zemalja!